GLOSA: Jak se zastupitelstvo Opatovic nad Labem vysmálo veřejnosti a vykopalo válečnou sekeru s obcí Čeperka

Nákres obří haly

Tak nám tu pokračuje boj petičního výboru, široké veřejnosti a obce Čeperka proti vedení obce Opatovice nad Labem a jeho nepochopitelné podpoře pro zbudování rozsáhlé průmyslové oblasti s ohyzdnou plechovou halou pro levnou pracovní sílu na poli mezi Opatovicemi nad Labem a Čeperkou. Rozměry monstrózní haly by měly být: délka 217 m, šířka 109 m a výška 16,5 m. Kolem budou další stavby a podle územního řízení developer dál předpokládá možnost budoucího rozšíření areálu.

Minulý týden proběhlo zasedání opatovického zastupitelstva. Úvodní slovo starosty, což byl více než hodinový výčet akcí za minulý rok a plány na rok dopředu. Změť mnoha údajů, kde si nikdo nemohl pamatovat ani půlku, vypadalo jako kurz v předčítání nekončícího textu. Když se přítomní na konci schůze dozvěděli, že jednací řád říká, že schůze má trvat maximálně tři hodiny, důvod byl nasnadě.

Po téměř třech hodinách přišel na řadu poslední bod programu ,,Různé“, zástupce petičního výboru přečetl zastupitelstvu otevřený dopis, kde jasně zdůraznil negativní dopady stavby této monstrózní nevzhledné haly a celého budoucího průmyslového areálu. Dále vedení obce vyzval k uspořádání speciální veřejné schůze a místního referenda, což starostka Čeperky požaduje již více než rok. Následně se slova ujali členové zastupitelstva, a tak mohli přítomní slyšet zastupitelku, která vytýká petičnímu výboru hromadné akce, sepisování petic a svolávání davu k odporu. Chvílemi člověk nevěděl, zda je na zastupitelstvu obce, či si pustil nějaký proslov Milouše Jakeše k Občanskému fóru. Zajímavé bylo, že nejen tato zastupitelka, ale i jiní, se vymlouvali na schválený územní plán obce z roku 2018, že oni za tu halu vlastně nemůžou. Bylo na škodu, že pan starosta přítomným nepřipomněl, jak mnohokrát říkal, že územní plán obce je pouhá první instance a vždy záleží na konkrétním územním rozhodnutí ke každému projektu zvlášť. Což má samozřejmě pravdu. Pokud tedy developer halu a celý areál začne stavět, je to pouze a díky současným zastupitelům, kteří proti tomuto projektu neměli námitky, a naopak jej podporují a brání. Pak se za hangár postavil ještě další ze zastupitelů, který zakázal řešit estetický aspekt haly, následně promluvila i jeho ještě více nepříjemná matka…

Když se dostalo na veřejnost, slovo si vzala starostka obce Čeperka. Je třeba říci, že přestože má průmyslový areál vyrůst v katastru Opatovic nad Labem, bude přímo nalepený na Čeperku. Proto jsou její obyvatelé výrazně proti stavbě a opatovické zastupitelstvo tak s Čeperkou arogantně rozpoutalo doslova válku. Starostka se několik posledních minut pokoušela ze zastupitelstva vypáčit, zda si uvědomují, co vůbec podporují. Konkrétně jim řekla, kde mohli uvádět připomínky a stavbě zamezit, což neudělali. Když jedinou odpovědí bylo, že z nich dělá blbce, protože přeci vědí, s čím souhlasí, na to už nebylo co dodat.

Jakmile měla konečně začít diskuse s veřejností, čas vypršel, schůze byla ukončena a lidé šli po třech hodinách čekání domů…

Jak velký odpor veřejnosti tedy musí nastat, aby zastavil developera, automatické zvedače rukou v zastupitelstvu, a hlavně ničení naší obce a jejího okolí odpornou megalomanskou průmyslovou stavbou. Jinde vyhráli, vyhrajeme i u nás?

Odkaz na petici ZDE

Nathaniel Filip
Umělec, pedagog, příležitostný aktivista

Vizualizace haly

Comments are closed.