Zámeček

Události

1. Zahajovací klavírní koncert – 27. července 2024 v 19h – Klavírní koncert na nově zrenovovaný ,,Ždánický klavír” z 19. století v hudebním salónu ždánického zámečku. Na klavír zahraje vídeňský klavírní virtuos dr. Alexander Döme. Zazní skladby klasické hudby od Bacha, Schuberta, Schumanna i melodie jazzu a populární hudby. Programem provází majitel zámečku Nathaniel Filip de Aras. Vstupné je dobrovolné. Nutná rezervace na tel: 725 967 127.

2. Zahajovací klavírní koncert – 28. července 2024 v 19h – Klavírní koncert na nově zrenovovaný ,,Ždánický klavír” z 19. století v hudebním salónu ždánického zámečku. Na klavír zahraje vídeňský klavírní virtuos dr. Alexander Döme. Zazní skladby klasické hudby od Bacha, Schuberta, Schumanna i melodie jazzu a populární hudby. Programem provází majitel zámečku Nathaniel Filip de Aras. Vstupné je dobrovolné. Nutná rezervace na tel: 725 967 127.

Historie

Zámeček Staré Ždánice představuje dřívější neorenesanční rezidenci ždánických mlynářů, vzniklou dílem mlynáře Josefa Prokeše. Tuto původní stavbu následně proměnil baron Nathaniel Filip de Aras v eklektický zámeček. V současné fázi prochází rozsáhlou rekonstrukcí, během níž bude transformován na rodinné sídlo a kulturně-společenské centrum. Zámeček exceluje díky své romantické architektuře a nádhernému vybavení, zatímco kolem něj se rozprostírá malebná okrasná zahrada.

Historie

Mlynářství má ve Starých Ždánicích dlouhou tradici. V roce 1515 byl v obci postaven panský mlýn místní vrchností. Postupně přecházel z rukou venkovské šlechty až k Pernštejnům, a nakonec byl převeden do držení České královské komory. Během své existence měl mlýn několik nájemníků, posléze majitelů, než se dostal do rukou rodiny Prokešů v roce 1860. Václav Prokeš, mlynář této rodiny, postavil na místě starého mlýna nový, zděný a kamenný mlýn. Ten se stal největším na Opatovickém kanálu, vybudovaném Pernštejny, kde bylo celkem kolem třiceti mlýnů.

Ždánický mlýn zahrnoval vysokou mlýnici s pěti koly a rozsáhlou dvoupodlažní obytnou budovu. Roku 1877 nechal Josef Prokeš na rozcestí u dřevěného kříže postavit důstojné sídlo pro své rodiče a dosluhujícího mlynáře Václava Prokeše. Kříž, který tam původně stál, byl roku 1884, nahrazen litinovým křížem na kamenném podstavci, což bylo financováno obcí se slibem péče o něj. Tento kříž stojí na nároží zámečku dodnes.

Postupem času se toto důstojné sídlo stalo dědičným majetkem ždánických mlynářů po tři generace, sloužícím k odpočinku starého mlynáře, který mlýn předával nejstaršímu synovi. Na konci 19. století nechal Josef Prokeš budovu rozšířit o přízemní jižní křídlo. Roku 1929 bylo jeho synem Jaroslavem Prokešem toto křídlo o patro zvýšeno. V roce 1904 se mlynář Josef Prokeš stal členem rady Občanské záložny ve Ždánicích, založené v roce 1893, a od roku 1906 byl jejím ředitelem. Pošta ve Ždánicích, založená v roce 1908, měla svůj úřad v přízemí budovy v prvních letech své existence. Syn mlynáře Josefa Prokeše, Jaroslav Prokeš, se v letech 1927 až 1932 stal starostou obce.

Na Štědrý den roku 1953 stát zkonfiskoval mlýn, rozsáhlé pozemky a vilu rodině Prokešů. Mlýn se stal součástí státního podniku, což vedlo k jeho postupné devastaci, a nakonec byl roku 1979 srovnán se zemí. Tímto krokem skončila éra mlynářů ve Ždánicích, a Jaroslav Prokeš společně s celou rodinou byl nucen během jediného dne opustit svůj domov.

Původně byla rodina nucena odejít do Sudet, ale nakonec získala povolení zůstat v obci. Byly jim přiděleny pouze dva pokoje ve vile, zatímco zbylé místnosti byly předány různým nájemníkům. S nedostatkem finančních prostředků na opravy byl v roce 1968 stržen střešní štít, a v roce 1975 bylo zbouráno jižní křídlo, původně postaveno na konci 19. století, které sloužilo po více než sto let částečně jako pekárna a obchod.

Po pádu komunismu se zchátralé sídlo spolu s pozemky vrátilo rodině Prokešů. V roce 1991 byl postaven malý domek na postranní části zahrady manželem dcery Jaroslava Prokeše. Tato část zahrady byla oddělena od původní vily, a nyní poslední člen rodu Prokešů, který zde žije, bývalé mlynářské sídlo prodává.

Od této doby se v budově vystřídalo několik majitelů i spekulantů. Bohužel, v nedávných letech zažívala pouze degradaci – střecha propouštěla vodu, krovy shnily a stropy v prvním patře se propadaly. Obrat nastal, když se budovy ujal současný majitel Mgr. Nathaniel baron Filip de Aras. Rozhodl se, že tuto budovu, kterou vybral jako své budoucí rodové sídlo, zachrání a přemění na malebný romantický zámeček. Oporou v tomto úsilí mu je jeho přítel Tomáš Křížka.

První fáze rekonstrukce a přestavby byla úspěšně dokončena v roce 2021. Návrh této renovace byl vypracován pod dohledem architekta a pedagoga Technické univerzity ve Vídni, profesora Hermanna Schnella.

V roce 2024 byla dokončena rekonstrukce interiéru zámečku, který byl vybaven dobovým nábytkem z 19. století. Následně proběhla i úspěšná veřejná sbírka na židličky do hudebního salónu, kde budou probíhat pravidelná kulturní vystoupení.

Nyní budova získává nový život díky iniciativě a péči svých nových majitelů, kteří chtějí zachovat její historii a přinést jí nový význam jako romantický zámeček.