Nathaniel

Nathaniel Filip

Bc. et Bc. Gabriel-Max Nathaniel baron Filip de Aras

(* 31. ledna 1986, Pardubice)

Český zpěvák tradičního popu a šansonu, pedagog a monarchista


Vzdělání

Po dokončení základní školy v Opatovicích nad Labem, vystudoval obor Pedagogika volného času na Střední pedagogické škole v Litomyšli. V bakalářském programu vystudoval obor Andragogika na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze a Náboženskou výchovu na Univerzitě Hradec Králové. V současné době studuje Teologickou a pastorační činnost na Vyšší odborné škole Husova institutu teologických studií v Praze a v magisterském oboru Aplikovanou etiku na Univerzitě Karlově.

Dále absolvoval kurz myslivosti zakončený Základními zkouškami z myslivosti na Českomoravské myslivecké jednotě. Vykonal mezinárodní jazykovou zkoušku Telc z anglického jazyka (úroveň B2) na Univerzitě J. A. Komenského. Studuje tříletý neakademický obor Formační studium františkánské spirituality na Institutu františkánských studií v Praze.


Hudební dráha

Během základní školní docházky zpívá šest let ve slavném královéhradeckém chlapeckém sboru Boni Pueri, se kterým absolvuje desítky koncertů, včetně několika turné s Lucií Bílou. Při studiu střední školy, kde absolvoval obor zaměřený na sólový zpěv, vyhrál v celostátní soutěži Hudební festival středních a vyšších pedagogických škol v oboru muzikál, konané 23. – 25. února 2005, první místo.

Mezi lety 2007-2009 žije v Anglii, především v Londýně, kde pracuje jako misionář a sociální pracovník. Zde již příležitostně pořádá několik svých sólových vystoupení.

Od roku 2012 vystupuje s vídeňským klavíristou MgA. Alexanderem Döme, Ph.D., který absolvoval Vysokou školu múzických umění v Bratislavě a získal doktorát z kompozice na Janáčkově akademie múzických umění v Brně, společně pak vystupují po celé České republice.

Ke konci roku 2012 vydává své debutové CD s názvem My Way, jehož patronkou se stala zpěvačka Eva Pilarová.

Od roku 2013 každoročně vystupuje na kulturně-řemeslné slavnosti Pohřebačský jarmark, na který si zve významné hudební osobnosti. Od roku 2017 je spolupořadatelem jarmarku a členem výkonného výboru Život na vesnici, který pořádá nejen jarmark, ale i různé kulturní akce v okolí.

Roku 2016 oslovuje Nathaniela Filipa Řád sv. Huberta, aby se svými hudebníky uspořádal koncert během Svatohubertských slavností na Kuksu, největší myslivecké akci v ČR. Od té doby, Nathaniel Filip, vystupuje na slavnostech již pravidelně.

V roce 2017 byl hlavním hudebním hostem na královské charitativní večeři, pořádané Belgickou královskou společností pod patronací krále Filipa Belgického, konané v německém Frankfurtu nad Mohanem.

Na začátku roku 2020 uspořádal turné ,,Kostely na Opatovickém kanálu”, které proběhlo v 7 kostelích ležících v blízkosti historického Opatovického kanálu.

Ke konci roku 2020 nazpíval českou verzi Císařské hymny, takzvanou píseň Zachovej nám Hospodine (bývalou hymnu habsburské monarchie). Nathaniel Filip je i prvním profesionálním zpěvákem, který nazpíval českou verzi Císařské hymny s vlastní hudbou, aranžemi a videoklipem. Videoklip se natáčel na Karlově mostě v Praze. na Youtube má klip přes sto tisíc zhlédnutí.

Spolupráce se Zuzanou Bubílkovou

V roce 2018 vytvořil dvojici se Zuzanou Bubílkovou. Společně vystupují s autorským hudebně-zábavným představením Šansony a BUBU fóry! Mimo zájezdní produkce je jejich domovskou scénou divadelní sál v Léčebných lázních Bohdaneč, kde se svým představením vystupují pravidelně.


Osobní život

Nathaniel Filip pochází z Opatovic nad Labem v Pardubickém okrese a žije tamtéž a na nedalekém menším venkovském zámku ve Starých Ždánicích, který zachránil od zřícení a již několik let nákladně renovuje. O rozsáhlé rekonstrukci a svých aktivitách ve Starých Ždánicích pravidelně informuje na sociálních sítích.

Mimo svou hudební činnost pracuje jako učitel v mateřské škole. 

Nathaniel Filip je aktivní v charitativní a církevní oblasti. Pořádá benefiční koncerty na podporu kostelů. Je komturem Řádu sv. Lazara Jeruzalémského a člen rakouské erbovní komendy Sigharstein, která organizuje humanitární pomoc nejen v Evropě, ale zejména v oblasti Godenu v africké Ghaně.

Miluje přírodu, je myslivcem a členem Řádu sv. Huberta.

Jeho zálibou je historie, největší vášní pak zahradničení. U ždánického zámečku vlastnoručně tvoří okrasnou zahradu. 


Ocenění a členství

Šlechtický titul

Nathaniel Filip byl nobilitován císařskou dynastií Šalomounovců, která vládla v Etiopii a okolních státech přes dva tisíce let až do roku 1974. Princ Ermias Sahle-Selassie, president Korunní rady Etiopie, udělil Nathanielu Filipovi dědičný baronský titul s přídomkem ,,de Aras”. Titul je zapsán ve Zlaté knize nositelů vyznamenání císařské rodiny.

Následně byl Nathaniel Filip přijat arcivévodou Andreasem Salvátorem Habsbursko-Lotrinským do Královské akademie šlechticů (Royal college of nobles), kde mu byl šlechtický titul potvrzen.

Rodový erb

Na základě udělení šlechtického titulu byl Nathanielu Filipovi vytvořen erb s atributy baronské hodnosti. Dědičný rodový erb byl potvrzen autonomní samosprávou Kastilie a Léonu ve Španělském království. Dekret vydal don Alfonso Ceballos-Escalera Gila, markýz de Floresta, herold Kastilie a Léonu.

Rytířské řády a vyznamenání

Portugalská královská rodina Braganza Velkokříž Královského řádu křídla sv. Michaela

Gruzínská královská rodina Bagration – Rytíř Řádu orla Gruzie a nesešívané tuniky našeho Pána Ježíše Krista 

Laoská královská rodina Khun Lo – Komtur Řádu milionu slonů a bílého slunečníku

Princ Francisco de Borbón y Hardenberg – Komtur Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského 

Království Godenu (Ghana) Velkokříž Královského řádu lva Godenu

Patriarcha Řehoř III. Laham Stříbrná Patriarchální medaile Al Saher

Členské organizace

Řád svatého Huberta 

Královská akademie šlechticů 

Královská akademie svatého Ambrože, mučedníka 

Šlechtická společnost Bernarda Galvéze 

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

Spolek Radecký Praha 

Spolek císařovna Zita 

Život na vesnici (člen předsednictva)

Česká genealogická a heraldická společnost v Praze 

Společenstvo dědictví Zemí Koruny české (člen předsednictva)

Pedagog life (člen předsednictva)

Sousedé proti hale (člen předsednictva)

Comments are closed.