Velkokříž od vévody z Braganzy

Nathaniel Filip de Aras se na pozvání kancléře portugalské královské rodiny zúčastnil výroční kapitulní mše a investitury Královského řádu křídla sv. Michaela. Slavnost se konala 26. a 27. září 2020 v největším portugalském klášteře Alcobaca, který je zároveň historickým sídlem řádu a pohřebištěm prvních portugalských králů. Investituře předsedal velmistr řádu JKV princ Duarte II., vévoda z Braganzy, hlava portugalské královské rodiny.

Královský řád křídla sv. Michaela je nejstarší portugalský rytířský řád založený roku 1147 králem Alfonsem I. a potvrzen papežem Alexandrem III. roku 1171.

Řád byl během staletí několikrát obnovován a jeho charakter se měnil dle potřeby portugalských panovníků. V současné době je nejaktivnějším řádem portugalské královské rodiny s řádovými delegacemi v mnoha zemích. Na letošní investituře byla ustavena i česká řádová delegace JKV princem Duartem II., vévodou z Braganzy, titulárním králem Portugalska.

Nathaniel Filip de Aras obdržel z rukou vévody z Braganzy Řád křídla sv. Michaela a to v nejvyšší možné hodnosti – rytíře s velkokřížem. Dále bylo do řádu přijato několik dalších významných osobností, například JKV Josef Karel arcivévoda Habsburský, palatin maďarský, či bývalý český ministr kultury doc. Antonín Staněk.

Comments are closed.