O mně

Nathaniel Filip

Bc. et Bc. Gabriel-Max Nathaniel baron Filip de Aras

KEGGORLGOLJOSH

(* 31. ledna 1986, Pardubice)

Nathaniel Filip je český zpěvák tradičního popu a šansonu. Je rytířem Řádu orla Gruzie a představitelem Řádu lva Godenu pro Českou republiku.


Vzdělání

Po dokončení základní školy v Opatovicích nad Labem, vystudoval obor Pedagogika volného času na Střední pedagogické škole v Litomyšli. V bakalářském programu vystudoval obor Andragogika na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze a Náboženskou výchovna Univerzitě Hradec Králové. V současné době studuje Teologickou a pastorační činnost na Vyšší odborné škole Husova institutu teologických studií v Praze a v magisterském oboru Aplikovanou etiku na Univerzitě Karlově.

Dále studuje tříletý neakademický obor Formační studium františkánské spirituality na Institutu františkánských studií v Praze.


Hudební dráha

Během základní školní docházky zpívá šest let ve slavném královéhradeckém chlapeckém sboru Boni Pueri, se kterým absolvuje desítky koncertů, včetně několika turné s Lucií Bílou. Při studiu střední školy, kde absolvoval obor zaměřený na sólový zpěv, vyhrál v celostátní soutěži Hudební festival středních a vyšších pedagogických škol[1] v oboru muzikál, konané 23. – 25. února 2005, první místo.

Mezi lety 2007-2009 žije v Anglii, především v Londýně, kde pracuje jako misionář a sociální pracovník. Zde již příležitostně pořádá několik svých sólových vystoupení.[2]

Od roku 2012 vystupuje s vídeňským klavíristou MgA. Alexanderem Döme, Ph.D., který absolvoval Vysokou školu múzických umění v Bratislavě a získal doktorát z kompozice na Janáčkově akademie múzických umění v Brně, společně pak vystupují po celé České republice.[3][4]

Ke konci roku 2012 vydává své debutové CD s názvem My Way, jehož patronkou se stala zpěvačka Eva Pilarová.[5][6]

Od roku 2016 si Nathaniel, ke svým významnějším vystoupením, zve profesorku pardubické konzervatoře akordeonistku MgA. Irenu Holomkovou.

Od roku 2013 každoročně vystupuje na regionální slavnosti Pohřebačský jarmark, na který si zve významné hudební osobnosti. Od roku 2017 je spolupořadatelem jarmarku a členem výkonného výboru Život na vesnici, který pořádá nejen jarmark, ale i různé kulturní akce v okolí.[7][8][9]

Roku 2016 oslovuje Nathaniela Filipa Řád sv. Huberta, aby se svými hudebníky uspořádal koncert během Svatohubertských slavností na Kuksu, jedné z největších mysliveckých akcí v ČR, v barokním kostele Nejsvětější Trojice. V zaplněném kostele koncert pořádají i v roce 2017.[10]

V roce 2017 je hlavním hudebním hostem na královské charitativní večeři, pořádané Belgickou královskou společností pod patronací krále Filipa Belgického, konané v německém Frankfurtu nad Mohanem.

Ke konci roku 2017 pořádá slavnostní koncert v Rytířském sále pardubického zámku a natáčí videoklip v Městském divadle v Jablonci nad Nisou.[11][12]

Od roku 2018 spolupracuje s první dámou politické satiry Zuzanou Bubílkovou. Společně vystupují s hudebně-zábavným představením Šansony a BUBU fóry!


Řády a vyznamenání

Řád orla Gruzie a nesešívané tuniky našeho Pána Ježíše Krista – Nathaniel Filip obdržel Řád orla Gruzie, nejvyšší dynastický řád královské rodiny Bagrationů, od gruzínského korunního prince a velmistra Řádu prince Davida Bagrationi. Nathaniel Filip byl pasován na rytíře a je spoluzakladatelem české delegace Řádu orla Gruzie, kde působí jako jeho sekretář.

Královský řád lva Godenu – Řád lva Godenu v hodnosti velkodůstojníka byl Nathanielu Filipovi udělen králem Togbe Osei III., tradičním vládcem subnárodního království Godenu, nacházejícím se v africkém státě Ghana. Nathaniel Filip je delegátem Řádu lva Godenu pro Českou republiku.

Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského – Nathaniel Filip obdržel Řád sv. Lazara s hodností důstojníka od 50. velmistra sjednoceného Řádu sv. Lazara dona Franciska de Borbón, hraběte z Hardenbergu při řádové investituře ve Vídni. Sjednocený Řád sv. Lazara Jeruzalémského je starobylý ekumenický rytířský řád, který sdružuje více než 6000 členů v téměř 50 zemích světa a jehož posláním je zejména charitativní činnost a péče o nemocné.

Řád svatého Huberta – V kapli hospitalu Kuks, který je sídlem Řádu, byl velmistrem Janem Františkem Votavou Nathanielu Filipovi udělen Řád sv. Huberta. Řád svatého Huberta je lovecké bratrstvo, které sdružuje myslivce se zájmem o uchovávání mysliveckých tradic, zvyků a úcty ke sv. Hubertovi.

Patriarchální medaile Al Saher – Stříbrnou medaili Al Saher udělil v Mnichově Nathanielu Filipovi Řehoř III. Laham, patriarcha Antiochie a celého Orientu, Alexandrie a Jeruzaléma a emeritní hlava Melchitské řeckokatolické církve. Medaile Al Saher je udílena za přínos v humanitární oblasti a finanční podporu výstavby nemocnice Khabab, nedaleko syrského Damašku, kterou patriarcha Řehoř III. založil.

Záslužná medaile Help Godenu – Medaile Help Godenu je udílena králem Togbe Osei III. za humanitární pomoc lidu subnárodního království Godenu.

 

Zdroj: www.wikipedia.cz

 

Comments are closed.

„O chytré ženské je nouze. Konečně o chytré mužské zrovna tak.“ Jan Werich