Nathaniel

Nathaniel Filip

Bc. et Bc. Gabriel-Max Nathaniel baron Filip de Aras

(* 31. ledna 1986, Pardubice)

Český zpěvák tradičního popu a šansonu


Vzdělání

Po dokončení základní školy v Opatovicích nad Labem, vystudoval obor Pedagogika volného času na Střední pedagogické škole v Litomyšli. V bakalářském programu vystudoval obor Andragogika na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze a Náboženskou výchovna Univerzitě Hradec Králové. V současné době studuje Teologickou a pastorační činnost na Vyšší odborné škole Husova institutu teologických studií v Praze a v magisterském oboru Aplikovanou etiku na Univerzitě Karlově.

Dále studuje tříletý neakademický obor Formační studium františkánské spirituality na Institutu františkánských studií v Praze.


Hudební dráha

Během základní školní docházky zpívá šest let ve slavném královéhradeckém chlapeckém sboru Boni Pueri, se kterým absolvuje desítky koncertů, včetně několika turné s Lucií Bílou. Při studiu střední školy, kde absolvoval obor zaměřený na sólový zpěv, vyhrál v celostátní soutěži Hudební festival středních a vyšších pedagogických škol v oboru muzikál, konané 23. – 25. února 2005, první místo.

Mezi lety 2007-2009 žije v Anglii, především v Londýně, kde pracuje jako misionář a sociální pracovník. Zde již příležitostně pořádá několik svých sólových vystoupení.

Od roku 2012 vystupuje s vídeňským klavíristou MgA. Alexanderem Döme, Ph.D., který absolvoval Vysokou školu múzických umění v Bratislavě a získal doktorát z kompozice na Janáčkově akademie múzických umění v Brně, společně pak vystupují po celé České republice.

Ke konci roku 2012 vydává své debutové CD s názvem My Way, jehož patronkou se stala zpěvačka Eva Pilarová.

Od roku 2013 každoročně vystupuje na kulturně-řemeslné slavnosti Pohřebačský jarmark, na který si zve významné hudební osobnosti. Od roku 2017 je spolupořadatelem jarmarku a členem výkonného výboru Život na vesnici, který pořádá nejen jarmark, ale i různé kulturní akce v okolí.

Roku 2016 oslovuje Nathaniela Filipa Řád sv. Huberta, aby se svými hudebníky uspořádal koncert během Svatohubertských slavností na Kuksu, největší myslivecké akci v ČR. Od té doby, Nathaniel Filip, vystupuje na slavnostech již každoročně.

V roce 2017 je hlavním hudebním hostem na královské charitativní večeři, pořádané Belgickou královskou společností pod patronací krále Filipa Belgického, konané v německém Frankfurtu nad Mohanem.

Od roku 2018 spolupracuje s první dámou české satiry Zuzanou Bubílkovou. Společně vystupují s hudebně-zábavným představením Šansony a BUBU fóry! v mnoha městech a obcích po celé ČR.


Ocenění a členství

Řád orla Gruzie a nesešívané tuniky našeho Pána Ježíše Krista – Nathaniel Filip obdržel Řád orla Gruzie, nejvyšší dynastický řád královské rodiny Bagrationů, od gruzínského korunního prince a velmistra Řádu prince Davida Bagrationi. Nathaniel Filip byl pasován do hodnosti rytíře a je spoluzakladatelem české delegace Řádu orla Gruzie, kde působí jako jeho sekretář.

Řád milionu slonů a bílého slunečníku – Nejvyšší řád královské rodiny Laosu získal Nathaniel Filip na galavečeru v Berlíně od prince Sawatha Pathanaka, predstavitele korunní rady královské rodiny Laosu. Řád mu byl udělen v hodnosti rytíře-komtura.

Královský řád lva Godenu – Řád lva Godenu v hodnosti velkodůstojníka a později rytíře s velkokřížem byl Nathanielu Filipovi udělen králem Togbe Osei III., tradičním vládcem subnárodního království Godenu, nacházejícím se v africkém státě Ghana. Nathaniel Filip je delegátem Řádu lva Godenu pro Českou republiku.

Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského – Nathaniel Filip obdržel Řád sv. Lazara s hodností důstojníka od 50. velmistra sjednoceného Řádu sv. Lazara dona Franciska de Borbón, hraběte z Hardenbergu při řádové investituře ve Vídni. Později, jakožto člen erbovní komendy Sigharstein, byl Nathaniel Filip povýšen do hodnosti komtura. Sjednocený Řád sv. Lazara Jeruzalémského je starobylý ekumenický rytířský řád, který sdružuje více než 6000 členů v téměř 50 zemích světa a jehož posláním je zejména charitativní činnost a péče o nemocné.

Řád svatého Huberta – V kapli hospitalu Kuks, který je sídlem bratrstva, byl velmistrem Janem Františkem Votavou Nathanielu Filipovi udělen Řád sv. Huberta. Řád svatého Huberta je lovecké bratrstvo, které sdružuje myslivce se zájmem o uchovávání mysliveckých tradic, zvyků a úcty ke sv. Hubertovi.

Patriarchální medaile Al Saher – Stříbrnou medaili Al Saher udělil v Mnichově Nathanielu Filipovi Řehoř III. Laham, patriarcha Antiochie a celého Orientu, Alexandrie a Jeruzaléma a emeritní hlava Melchitské řeckokatolické církve. Medaile Al Saher je udílena za přínos v humanitární oblasti a finanční podporu výstavby nemocnice Khabab, nedaleko syrského Damašku, kterou patriarcha Řehoř III. založil.

Záslužná medaile Help Godenu – Medaile Help Godenu je udílena králem Togbe Osei III. za humanitární pomoc lidu subnárodního království Godenu.

Královská akademie šlechticů (Royal college of nobles) – Nathaniel Filip byl do akademie šlechticů přijat jejím protektorem arcivévodou Andreasem Salvátorem Habsbursko-Lotrinským, který mu zde také potvrdil dědičný rodový erb. Královská akademie sdružuje zástupce evropské šlechty, zejména ve Španělsku a Portugalsku a slouží jako registr erbů. V jejím vedení stojí členové císařských a královských rodů. Sídlem Akademie je město Lisabon v Portugalsku.

Královská akademie svatého Ambrože, mučedníka – Akademie je pod patronací hlavy portugalské královské rodiny dona Duarta Pia, vévody z Braganzy a její činností je historie, heraldika, studium šlechtických rodů a rytířských řádů. Nathaniel Filip byl do Akademie přijat jejím presidentem Angelem baronem Musou v basilice Nanebevzetí Panny Marie ve Strahovském klášteře v Praze. Sídlem Akademie je město Ferentino v Itálii.

Šlechtická společnost Bernarda Galvéze – Společnost Barnarda Galvéze je jednou z nejaktivnějších organizací zabývajících se heraldikou, šlechtou a rytířskými řády na světě. Je provozována Katolickou univerzitou Nového Španělska se sídlem na Floridě. Nathaniel Filip byl do společnosti přijat jejím presidentem a rektorem university dr. Ottou von Feigenblattem, hrabětem z Kobrynu v Berlíně.

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) – Nathaniel Filip je členem monarchistické strany od svých 19 let.

Spolek Radecký Praha – Hlavní náplní spolku je osvěta o nejvýznamnějším českém vojevůdci maršálu Josefu Václavu hraběti Radeckém a obnova jeho pomníku na Malostranském náměstí v Praze.

Císařovna Zita – Organizace se věnuje uchovávání  památky na poslední českou královnu Zitu, na její počest pořádá mnohé akce a poutě k jejímu hrobu v císařské hrobce ve Vídni.

Život na vesnici – Spolek působící v obci Opatovice nad Labem nedaleko Hradce Králové. Pořádá mnohé kulturní akce v obci a okolí. Jeho hlavní akcí je každoroční událost Pohřebačský jarmark, kterého se účastní přes 4000 lidí. Nathaniel Filip je členem Výkonného výboru spolku a spoluorganizátorem jarmarku. 

Česká genealogická a heraldická společnost v Praze – Spolek se sídlem v Praze, který si klade za cíl podporovat a rozvíjet genealogiiheraldiku a jiné pomocné vědy historické a přibližovat je českým občanům.

Pedagog life – Spolek zabývající se mysliveckou pedagogikou a vzděláváním dětí o přírodě. Nathaniel Filip je v organizaci lektorem a členem předsednictva. 

Comments are closed.